วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปลูกมะละกอฮอลแลนด์

การปลูกมะละกอฮอลแลนด์หรือปลักไม้ลาย
1.  การเตรียมเมล็ดพันธุ์
 -    ต้นมะละกอ มี 3 เพศ คือ ต้นตัวเมียผลจะกลมป้อม, ต้นกะเทยผลจะยาว และต้นตัวผู้จะมีแต่ดอกเป็นสายยาวไม่มีผลการคัดเลือกพันธุ์จะคัดจากพันธุ์กะเทย
2.  การเพาะกล้า
 -    แช่เมล็ดไว้ 2 คืน แล้วนำไปเพาะลงในถุงเพาะ
-    ดินปลูก ผสมกับ ปุ๋ยคอกเก่า แกลบดิบ แกลบเผา
-    นำเมล็ดไปเพาะในถุงประมาณ 3 - 4 เมล็ด ประมาณ 7 วันงอก
-     เมื่อต้นกล้ามีอายุ 45 60 วัน นำไปปลูก
3.  การปลูก
 -   ระยะปลูก 2.50x 2.50 ม.  1 ไร่ใช้ต้นกล้าประมาณ 256 ต้น
-    ขุดหลุมปลูกประมาณ 50 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกเก่าเลือกใช้ปุ๋ยบัวทิพย์กระสอบสีม่วง  
-     ให้เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราบัวทิพย์สูตร 2 เดือนละ 1-2 ช้อนแกง ร่วมกับปุ๋ยหมักชีวภาพ 4-5 กำมือ เริ่มออกดอก เมื่อครบอายุ 3 เดือน ใส่ปุ๋ยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อเพิ่มการติดผลและเพิ่มความหวาน
-     การเก็บผลผลิตควรแยกขนาด ก่อนห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือ โฟมห่อ ผลไม้
การคัดแยกพันธุ์
ลักษณะ ต้นตัวเมีย  มีดอกตัวเมียล้วน ๆ ลักษณะอวบใหญ่ มีกลีบดอก 5 กลีบ แยกกันเห็นได้ชัดตั้งแต่โคนกลีบ  ปลายรังไข่มีที่รองรับละอองเกสรเป็นแฉกเล็ก ๆ 5 แฉก ไม่มีเกสรตัวผู้ ก้านดอกสั้น ให้ผลที่มีรูปร่างกลมใหญ่ ข้างในกลวง
ลักษณะ ต้นตัว ผู้  มีแต่ดอกตัวผู้ล้วน ๆ ลักษณะเป็นหลอดเล็ก ๆ ส่วนปลายบานแยกกันเป็นรูปแฉก ข้างในมีเกสรตัวผู้ 10 ชุด ก้านดอกยาวและไม่ติดกัน  ต้นชนิดนี้ไม่ติดผล หรือติดผลเล็กเรียก มะละกอ ติ่ง ก้านยาว 
ลักษณะ ต้น  สมบูรณ์เพศ  หรือต้นกะเทย อาจมีดอกตัวผู้และดอกสมบูรณ์เพศในต้นเดียวกัน  ซึ่งเป็นเพศที่ตลาดมีความต้องการ คือชนิดผลยาว  ลักษณะมีเกสรตัวเมียยาวและมีกลีบดอกหุ้มอยู่ โคนกลีบดอกติดกันตลอด ตอนปลายแยกกัน ให้ผลยาวรี รูปทรงกระบอกข้างในกลวงเล็กน้อยเนื้อหนากว่าผลที่เกิดจากดอกตัวเมีย
ลักษณะประจำพันธุ์ มะละกอฮอลแลนด์
มะละกอฮอลแลนด์ ลำต้นใหญ่สีเขียว ใบมี 11 แฉกใหญ่ กลางใบมีกระโดงใบ 1 ใบ ก้านใบมีสีเขียวตั้งขึ้น ดอกออกเป็นช่อ ติดผลดก รูปทรงกระบอก คล้ายลูกฟักอ่อน อายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน น้ำหนักผลประมาณ 800 2,000 กรัม ต่อผล เนื้อสีแดงอมส้ม ไม่เละเนื้อหนา  2.5 3.0 ซม.  ความหวานวัดได้ 11-13 องศาบริกซ์ ผลผลิตต่อต้น 80-150 กิโลกรัม / ปี (การดูแลที่ดี ตั้งแต่เริ่มเก็บ จนอายุครบ 2 ปี ต่อ 1 ต้น) จะสามารถให้ผลผลิตสูงถึง ต้นละ 500  กิโลกรัม
ลักษณะเด่นของมะละกอฮอลแลนด์
คือ ไม่มีกลิ่นยาง เนื้อหนา รสหวาน เปลือกหนา ทนทานโรคทนทานต่อการขนส่ง ให้ผลดก เนื้อแน่นแข็ง น้ำหนักดี มีตลาดรองรับ สามารถปลูกได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่น้ำขังดินที่เหมาะสม ควรเป็นดินเหนียวปนทราย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น